Alati

BackOffice.rs

Vi ste ovde: Početna » Baza Znanja » Porez na dodatu vrednost » Šta se ne uračunava u osnovicu PDV?
sreda, 23 maj 2018
El. pošta Štampa PDF

Šta se ne uračunava u osnovicu PDV?

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-518/2012-04 od 17.7.2012. god)

Odredbom člana 17. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04–ispravka, 61/05 i 61/07, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da poreska osnovica (u daljem tekstu: osnovica) kod prometa dobara i usluga jeste iznos naknade (u novcu, stvarima ili uslugama) koju obveznik prima ili treba da primi za isporučena dobra ili pružene usluge, uključujući subvencije koje su neposredno povezane sa cenom tih dobara ili usluga, u koju nije uključen PDV, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Prema odredbama stava 2. istog člana Zakona, u osnovicu se uračunavaju i:

1.akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi, osim PDV;

2.svi sporedni troškovi koje obveznik zaračunava primaocu dobara i usluga.

Saglasno odredbama člana 17. stav 3. Zakona, osnovica ne sadrži:

1.popuste i druga umanjenja cene koji se primaocu dobara ili usluga odobravaju u momentu vršenja prometa dobara ili usluga;

2.iznose koje obveznik naplaćuje u ime i za račun drugog ako taj iznos prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara čini iznos naknade koju obveznik PDV prima ili treba da primi za taj promet (bezPDV), a u koju se uračunavaju akcize, carina i druge uvozne dažbine, kao i ostali javni prihodi (osim PDV), kao i svi sporedni troškovi koje obveznik PDV zaračunava primaocu dobara. U osnovicu za obračunavanje PDV kod prometa dobara ne uračunavaju se popusti i druga umanjenja cene koje obveznik PDV odobrava primaocu dobara u momentu prometa, kao ni iznosi koje obveznik PDV naplaćuje u ime i za račun drugog lica, ako te iznose prenosi licu u čije ime i za čiji račun je izvršio naplatu.

Dodaj kometar


Sigurnosni kod Osveži